Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 21. marts 2023
på Folkestedet

  1. Vag af dirigent og referent
  2. Beretning over det forløbende år
  3. Regnskab over det forløbne år
  4. Budget for det kommende år
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen.

Valgt for 1 år:
Else Nielsen, kasserer (genopstiller)
Troels Pedersen (genopstiller ikke)
Nina Møller Lund (genopstiller)

Valgt for 2 år:
Mads Remvig
Per Bundgaard (formand)

Suppleanter valgt for 1 år: 
Mogens Holst (genopstiller ikke)
Axel Green stiller op til bestyrelsen

Valgt som revisor for 1 år:
Lise Kofoed Nielsen

Vi glæder og til at se jer til generalforsamlingen. 

Hilsen 
Per Bundgaard, formand
Folkestedets Venner