Lokale 1.7 på 1. sal i den gamle afdeling - også kaldet "den gamle spisestue" (fra Hammelbanens tid), har plads til 12 personer. 
For gangbesværede er er der mulighed for at tage en lift/elevator til denne etage.