BEVIDSTHED GENNEM BEVÆGELSE - er en teknik udviklet af Moche Feldenkrais, også kaldet ATM (Awareness Through Movement). Hensigten er at lære deltagerne at bevæge sig bedre ved at gøre brug af alle de muligheder, som kroppen har til rådighed. Man bliver guidet gennem blide bevægelser, der er dersignet til at stimulere kropsbevidsthed og nervesystem.

Alle kan deltage.

Mange af øvelserne udføres liggende på gulv. Medbring derfor yogamåtte eller tæppe.

Varighed: 60 min.

Hver mandag kl. 12.00 i lokale 1.4

Selvom undervisningen ikke er egentlig behandling, opnår man en forbedret kropsholdning, mindre smerte (hvis man har), et klart sind og bevidsthed.

Om undervisningen: https://www.bepresent-feldenkraismethod.com/blank-1

Kalender:
Den 9., 23., 30. oktober
Den 6., 13., 20., 27. november
Den 4. december

Pris: Første lektion: Gratis.

Drop-in: 50,-.

Medlemskab med rabat 300,- (oktober til december).

For tilmelding send venligst en sms til tlf.-nr.: 5011 7394 (Juliana).

***Lektionerne er på engelsk

-------

Mondays at 12.00 - 1.15 p.m

AWARENESS THROUGH MOVEMENT - is a technique developed by Moche Feldenkrais, also called ATM (Awareness Through Movement). The intention is to teach the participants to move better by making use of all the possibilities available to the body. You are guided through gentle movements that are designed to stimulate body awareness and the nervous system.

Everyone can participate.

 Many of the exercises are performed lying on the floor. Therefore, bring a yoga mat or blanket.

Duration: 60 min.

Mondays at 12.00 in room 1.4

Although the teaching is not actual treatment, you achieve improved posture, less pain (if you have it), a clear mind and awareness.

About the teacher: https://www.bepresent-feldenkraismethod.com/blank-1

Calendar:
09, 23, 30 of October
06, 13, 20, 27 of November
04 of December/2023

 ***The lessons are in English

Price:
First lesson: Free
Drop-in: 50DKK
Membership with discount: 300 DKK (October to December).

To register, please send an SMS to phone number: 5011 7394 (Juliana).

 -------